Kontakt

BE GENTLE s.r.o.

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.:65019/L

+421 904 902 811

info@be-gentle.sk

BE GENTLE s.r.o.
Bajzova 3120/30,
010 01 Žilina

IČO: 50 149 385
DIČ: 2120211676

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Č.ú.: 4022822230/7500
IBAN: SK45 7500 0000 0040 2282 2230