Promotion

Kompletne zabezpečíme prezentáciu Vašej značky alebo produktu. Efektívne zanalyzujeme  postavenie značky na trhu a aplikujeme postup efektívnej reprezentácie v obchodných centrách, reťazcoch, hypermarketoch, festivaloch s cieľom dosiahnuť určitý výsledok u Vás ako u klienta.

Zabezpečujeme:

  • Kompletnú organizáciu promoakcií
  • Prezentáciu Vašich produktov alebo značky prostredníctvom našich vyškolených promotériek
  • Pravidelný reporting + fotodokumentácia
  • Návrh a zabezpečenie reklamného oblečenia, plagátov, brožúr, letákov
  • Rozvoz a skladovanie reklamných materiálov
  • Štatistické spracovanie a vyhodnotenie celkovej promoakcie